Czerwiec 2019 Czerwiec 2019 Czerwiec 2019
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
ul. Al. 1- Maja 22; 62-510 Konin
tel./fax 63 242 45 57
sekretariat@kopernik.konin.pl
 

Historia "Kopernika"

 

Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch budynkach:

przy Al. 1 Maja                     i             na ulicy Żeglarskiej.

 

 

 

2010

 

2009

 

2009

- Sukcesy na targach fryzjerskich

2009

- Zespół Szkół im. M. Kopernika zajął I miejsce w rankingu szkół hotelarskich, które brały udział w I Olimpiadzie Wiedzy o Hotelarstwie organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy

2009 IV 28

- Na strzelnicy sportowej w Obornikach Wielkopolskich odbył się finał wojewódzkich zawodów obronnych "Srebrne Muszkiety". Drużyna szkoły w składzie: Krzysztof Kowalski III Ta; Marek Wiliński III Tg; Mateusz Kwiatkowski II Tg - zdobyła 1 miejsce i będzie reprezentować Wielkopolskę na finale centralnym w Zielonej Górze.

 

 

2008

- Europejski dzień języków obcych

2008

- Konkurs " moje finanse - z klasy do kasy"

2008

- Festyn Wojskowy

2008

- Grand Prix piłki koszykowej dla Koperasa

2008

- Kopernik oddaje krew

2007

- Spotkanie młodzieży z politykami konińskimi - debata

2007

- Olimpiada o środkach psychoaktywnych

2007

- Projekt EKO-Kopernik

2006

- Powstanie klas integracyjnych przy ul. Żeglarskej

2006

- Otwarcie nowej pracowni fryzjerskiej w szkole przy ul. Żeglarskiej

2006

- Koncert Charytatywny dla Magdy

2006

- Szkolny konkurs "Omnibus"

2006

- Współpraca z Domem Pomocy Społecznej

2005

- Sesja, naukowo-metodyczna "Żegnanie z Rejem?"

2005

- 30 lat zespołu szkół im. M Kopernika

2005

- Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 05/06 nastąpiła zmiana dyrekcji dotychczasowa  pani mgr inż. Halina Smorawska - Czepulonis pełniąca funkcję wicedyrektora szkoły odeszła na emeryturę a wicedyrektorem został pan mgr Dariusz Paździoch.

2002

- Zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika na Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

2001 X

- Szkoła obchodziła uroczyście 80-lecie swojego istnienia

2001

- Szkoła posiada nowy sztandar

1992

- Współpraca z Zespołem Szkół Zawodowych we Frankfurcie nad Menem,

- Wspaniały aktor Roman Kłosowski występuje z recitalem w naszej szkoły.

1991

- Zespół koszykarzy ZSZ pod opieką p. Edmunda Berdzińskiego zdobywa tytuł najlepszej drużyny regionu,

- Odwiedza polityk Janusz Korwin-Mikke

1989

- Uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły połączone z 19 rocznicą otrzymania przez szkołę Honorowego Obywatelstwa Miasta Fromborka,

- Otwarto pracownię komputerową i strzelnicę

1985

- Drużyna żeglarska harcerzy zdobywa I miejsce w regatach w klasie Omega i I miejsce w regatach o Puchar Komandora Chorągwi,

- Uzyskanie II miejsca w zawodach strefowych o "Srebrny Muszkiet" oraz II i III miejsca w zawodach rejonowych "Sprawni jak żołnierze",

- Szkoła gościła kosmonautę płk Mirosława Hermaszewskiego

1983 - 1984

- Dwa pierwsze miejsca w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Krajoznawczo- Turystycznego,

- I, II, V, VI, miejsca w wojewódzkich w eliminacjach konkursu fizycznego,

- Liczne osiągnięcia sportowe:drużynowe I miejsce w biegach ulicznych po Puchar Prezydenta Miasta, mistrzostwo województwa w tenisie stołowym, mistrzostwo województwa w piłce nożnej, sukcesy w Turniejach Młodych Mistrzów w eliminacjach wojewódzkich, trzy pierwsze miejsca w kategorii: "Użyteczny Wzór przemysłowy".

1980 - 1994

- Chłopcy trenowani przez p. E. Kubickiego zdobywają, co rok indywidualnie i drużynowo złote i srebrne medale na Mistrzostwach Miasta Konina i województwa konińskiego w Kometce (Badmintonie).

1982

- Zdobycie dziewięciu pierwszych miejsc przez młodzież naszej szkoły w turnieju pięściarskim w Poznaniu

1982 XII 13

- Od godz. 17. 30 szkoła stanowiła bazę dla wojska podczas stanu wojennego

1981

- Uzyskanie przez uczniów ZSZ II i III miejsca w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Młodych Mistrzów Techniki

1980

- I miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce koszykowej dziewcząt

1975

- Młodzież bierze udział w budowie Stadionu im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego;

- I miejsce w V Wielkopolskiej Olimpiadzie Krajoznawczej; Konin był miastem etapowym Wyścigu Pokoju, w gmachu szkoły znajdował się punkt przeglądu rowerów;

- PKS zostaje zakładem opiekuńczym naszej szkoły;

- Zajęcie I, II i III miejsca w eliminacjach wojewódzkich Turniejów Młodych Mistrzów Techniki przez uczniów TME

1975 X 1

- Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Kopernika w Koninie

1974

- Zdobycie przez drużynę TME I miejsca w eliminacjach rejonowych XV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

1973

- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Młodego Kucharza

1972

- Pierwsze Święto Patrona Szkoły w historii TME i ZSZ; - zdobycie przez uczniów ZSZ tytułu Mistrza Powiatu w Piłce Nożnej oraz Drużynowego Mistrza Powiatu w Pływaniu

1971

- TME jako pierwsza szkoła w Wielkopolsce otrzymuje zbiorowe obywatelstwo Fromborka za udział w harcerskiej akcji "Frombork 1001" (wcześniej honorowe obywatelstwo przyznano opiekunowi drużyny ZHP hm. Jerzemu Marciniakowi oraz 6-u uczniom: Scholastyce Jóźwiak, Krystynie Wagner, Grzegorzowi Kurzawie, Henrykowi Kunickiemu, Leszkowi Cichomskiemu, Romanowi Biskupskiemu),

- Nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika oraz Honorowego Obywatelstwa Miasta Fromborka; odsłonięto popiersi patrona szkoły; sztandar szkoły udekorowano pamiątkowym medalem; utworzono Koło Absolwentów;

- W szkole utworzono Młodzieżowy Klub Instruktorski ZHP

1970

- Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej zajmują IV miejsce w eliminacjach wojewódzkich XII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

1968

- W gmachu TME odbyły się rejonowe eliminacje X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym- uczniowie zajęli III miejsce

1967

- Wyjazd klas czwartych na zimowisko do Karpacza

1966

- Pierwsza w historii szkoły studniówka klas maturalnych,

- Pierwsza matura (egzamin zdało 52 abiturientów),

- Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski sztandaru szkoły TME

1965

- Wizyta w szkole premiera Józefa Cyrankiewicza,

- Matura w Technikum dla Pracujących

1964

- Oddanie do użytku młodzieży nowego budynku przy Alejach I Maja 22,

- Początki działalności drużyny harcerskiej w TME,

- Reorganizacja Zasadniczej szkoły zawodowej w Koninie,

- Wyodrębnienie wydziału młodzieżowego i wydziału dla pracujących

1963

- Podpisanie umowy miedzy Dyrekcją Kopalni Konin a Dyrekcją Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, na mocy, której kopalnia obejmuje opiekę nad szkołą

1961

- Inauguracja pierwszego roku szkolnego w pierwszej średniej szkole zawodowej w powiecie konińskim w Technikum-Mechaniczno-Elektrycznym z Wydziałem Chemicznym, dyrektorem zostaje p. A. Kozłowski

1960

- Rozpoczęcie współpracy między Zasadniczą Szkołą Zawodową, a elektrownią Konin

1959

- Pierwsze publiczne przedstawienie Szkolnego Teatrzyku Kukiełkowego "Dratewka" w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego

1957

- Zorganizowanie pierwszego obozu wędrownego dla 20 harcerzy na trasie: Kraków - Ojców - Olkusz - Zawiercie

1955

- Zorganizowanie przez Komitet Rodzicielski akcji dożywiania uczniów

1954

- Powstanie przy szkole Zespołu Sportowego "Zryw"

1953

- Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski Sztandaru Szkoły Metalowej w Koninie

1952

- Udział szkolnego zespołu tanecznego i chóru w eliminacjach zespołów świetlicowych w Poznaniu

1951

- Zmiana nazwy szkoły z Państwowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej na Zasadniczą Szkołę Metalową

1950

- Powstanie Szkolnego Koła PCK

1949

- Wyłonienie pierwszego po wojnie Komitetu Rodzicielskiego; - zainicjowanie działalności Szkolnego Koła Odbudowy Warszawy

1948

- Przeprowadzenie pierwszej zbiórki pieniężnej na odbudowę stolicy; - wycieczka 85-u uczniów na Wystawę Ziem Odzyskanych do Wrocławia

1950

- Powstanie Szkolnego Koła PCK

1949

- Wyłonienie pierwszego po wojnie Komitetu Rodzicielskiego (zainicjowanie działalności Szkolnego Koła Odbudowy Warszawy

1948

- Przeprowadzenie pierwszej zbiórki pieniężnej na odbudowę stolicy

1947

- Uruchomienie biblioteki szkolnej, w której znajdowało się 150 książek

1946

- Utworzenie dwóch klas wstępnych dla uczniów uzupełniających wykształcenie w zakresie 7 klas szkoły powszechnej

1945

- Pierwsze po wojnie posiedzenie Rady Pedagogicznej - 2.09 - z udziałem pięciu osób: pp. J. Rybacki, K. Mazurek, M. Raciborska, O. Wilczkiewicz, ks. F. Budziewski (wręczenie świadectw pierwszym po wojnie absolwentom - 14 uczniów kl. drugiej złożyło egzamin eksternistyczny w zakresie Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej)

1939

- Zbiórka pieniędzy na Fundusz Obrony Narodowej (ostatnie posiedzenie Rady Pedagogicznej - 15.06 - przed wybuchem II wojny światowej)

1938

- Zainicjowanie powszechnej akcji oszczędzania w SKO (utworzenie pierwszej klasy żeńskiej - 44 uczennice)

1937

- Wycieczka do Liskowa na wystawę "Życie i kultura wsi"

1936

- Utworzenie Szkolnego Koła Sportowego (zorganizowanie uroczystej akademii z okazji mianowania Rydza-Śmigłego Marszałkiem Wojsk Polskich)

1935

- Powstanie drużyny harcerskiej;

1934

- Utworzenie przez p. Józefa Rybackiego Koła Absolwentów;

1931

- Pierwszy zachowany protokół Rady Pedagogicznej

1927

- Uzyskanie gmachu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kolskiej dla potrzeb szkoły.

1921

- Początki szkolnictwa zawodowego w Koninie, (zorganizowanie Kursów Dokształcających Rzemieślniczych)

 

Kalendarium wydarzeń oświatowych szkoły

Historia szkolnictwa zawodowego w Koninie liczy sobie 80 lat. Dopatrzyć się w tym można rodowodu naszej szkoły. W roku 1921 w budynku Szkoły Powszechnej przy ul. Kościelnej (dziś dom parafialny kościoła farnego) rozpoczęły swoja działalność kursy Dokształcające Rzemieślnicze, które w roku 1927 przeniesiono do budynku Publicznej Szkoły Powszechnej nr. 1 im. Stanisława Konarskiego przy ul. Kolskiej w Koninie. Organizatorem i pierwszym kierownikiem kursów był p. Wacław Dybczak. W roku 1928 szkoła zostaje Publiczną Szkołą Dokształcającą Zawodową, którą do wybuchu II wojny światowej kieruje pan Antoni Kasprzak. W okresie okupacji szkolnictwo konińskie tak jak oświata w całym kraju podlega represjom i prześladowaniom (część nauczycieli wywieziono do Generalnej Guberni, część ginie, część pozostaje w Konińskiem, prowadząc tajne nauczanie). W roku 1945 po powrocie z wygnania kierownictwo szkoły zawodowej obejmuje Józef Rybacki. Dalsze lata zawodowego szkolnictwa w Koninie to jego różne formy organizacyjne, zmiany programów kształcenia oraz nazwy Szkoły itp. W latach 1952-55 kierownictwo szkoły w adaptowanym na cele szkolne budynku przy ul. Dąbrowskiego przejmuje p. Walerian Streker. W latach następnych Zasadniczą Szkołą Zawodową kieruje pp. Jan Dębowski i Julian Stępień, a od roku 1970 do chwili połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Technikum Mechaniczno- Elektrycznym kierowanym przez p. Aleksandra Kozłowskiego i Stanisława Spławskiego. W latach osiemdziesiątych, a szczególnie dziewięćdziesiątych szkoła staje się jedną z największych placówek w regionie kształcącą specjalistów różnych dziedzin. W bieżącym roku będziemy uroczyście obchodzić 80 rocznicę działalności szkoły. Mamy okazję, aby przypomnieć najważniejsze wydarzenia związane z jej życiem, co pozwoli absolwentom wrócić, choć na chwilę we wspomnieniach do ławek szkolnych, do niezwykłych czasów młodości tak bliskiej sercu każdego człowieka.

Do historii szkoły przeszła data 30 września 1975. W dniu tym na uroczystym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w świetlicy TME przedstawiono decyzję o utworzeniu z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Mechaniczno - Elektrycznego i istniejących przy Technikum szkół dla pracujących - Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika. Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych powołano mgr inż. Stanisława Spławskiego. Dotychczasowy dyrektor Technikum Mechaniczno - Elektrycznego mgr Aleksander Kozłowski przekazał symboliczne klucze od szkoły. Zastępcami dyrektora szkoły mianowani zostali: mgr Maria Cieślak, mgr Mirosław Korczewski i inż. Zygmunt Witczak. Kierownikiem warsztatów szkolnych mianowano Hieronima Stefańskiego. Administrację szkoły zlokalizowano w budynku szkolnym przy Alejach 1 Maja. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w dwu budynkach: przy Alejach 1 Maja i przy ulicy Dąbrowskiego, gdzie istniały również warsztaty szkolne. Od 1 października 1975 roku szkoła istnieje jako Zespół Szkół Zawodowych. Powstały Zespół Szkół Zawodowych liczył 57 oddziałów, w których uczyło się 2059 uczniów

Na skutek dużych starań, których inicjatorem był Franciszek Chmiel, nie żyjący już dyrektor Elektrowni "Konin" w Gosławicach, a które podjęły Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Powiatowa Komisja Oświaty oraz dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Poznaniu podjęło decyzję zorganizowania Technikum Mechaniczno - Elektrycznego z Wydziałem Chemicznym. Rekrutację przeprowadzono w lipcu 1961 r. Była to pierwsza średnia szkoła zawodowa w ówczesnym powiecie konińskim. W Koninie zaistniała potrzeba zorganizowania takiego technikum z uwagi na rozwój miejscowego przemysłu. Organizacją TME zajęła się dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Koninie przy ul. Mickiewicza, gdzie nowa szkoła znalazła swoją siedzibę od chwili powstania, tj. od 1.IX.1961 r. do 1.IX.1963 r. Od 1.IX.1963 r. do 14.IX.1964 r. siedzibą TME była Szkoła Podstawowa nr 6. 14.IX.1964 r. 364 uczniów po raz pierwszy przekroczyło progi nowo wybudowanej, własnej szkoły. Odtąd na dokumentach widnieje pieczęć: Technikum Mechaniczno - Elektryczne Konin Aleje 1 Maja 22. Od 1.IX.1971.Patronem naszej szkoły został  Mikołaj Kopernik.

 

Lata 1961 - 1975  - im. Mikołaja Kopernika  TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Koninie powstała w 1921 roku jako Kursy Dokształcające Rzemieślnicze z siedzibą w budynku Szkoły Powszechnej przy ulicy Kościelnej.

Lata 1921 - 1975  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA